Elállási nyilatkozat

1. melléklet
Elállási nyilatkozat
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
ZoneSat Kft.
Postacím: 1174 Budapest, Bocskai István u. 29.
E-mail: zonesat@gmail.com
Telefon: 06/1-257-0573


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek

 

 

 


adásvételére irányuló szerződés tekintetében1


:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja2


:
A fogyasztó(k) neve:


A fogyasztó(k) címe:


A fogyasztó(k) aláírása:


(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt: …...................................................


________________________________
1


Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
2 A megfelelő jelölendő